Friday, June 26, 2009

1MALAYSIA ; AGENDA MEMPERKASA BELIA SABAH


Oleh Abdul Manap Mahmud
PENDAHULUAN

Secara fitrah manusia semuanya inginkan kebaikan. Kebaikan berkenaan mungkin untuk dirinya, untuk keluarga, untuk masyarakatnya, untuk Negara dan dunia secara keseluruhan. Itu watak manusia normal seantero dunia. Kebaikan itu pula mempunyai spektrum yang sangat luas dan bergantung kepada impak kebaikan yang ditinggalkan. Menurut Islam kebaikan itu merujuk kepada manfaat yang dirasai. Hadith Nabi Muhammad saw “Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia”.

Menurut Prof.Dr Wan Muhammad Nor Wan Daud (2001), mutu sebenar pembangunan sesuatu bangsa bergantung pada mutu pembangunan diri perseorangan dan masyarakat bangsa tersebut serta kesan-kesan dan bekas-bekas yang ditinggalkannya pada masyarakat lain dan alam persekitarannya. Harus meliputi perkara-perkara akhlak dan moral manusia seluruhnya.Pembangunan yang sebenar mengisyaratkan suatu kegiatan penting dan terancang yang menghasilkan kebaikan.

Dalam konteks manfaat itu gagasan 1Malaysia mempunyai cita-cita untuk menyumbang kearah kebaikan. Sejak dikemukan oleh YAB Perdana Menteri (sejak 3 April 2009), gagasan 1Malaysia sedang melalui proses evolusi untuk berkembang menjadi suatu konsep yang lebih bersepadu. Secara keseluruhan. Sehingga Jun 2009, kelompok utama yang membicarakan konsep satu Malaysia masih berlegar dalam kalangan ahli politik.Sehingga 15hb Jun 2009 yang lalu, daripada 117,000 web mengenai gagasan 1Malaysia hanya sekitar 20 yang membincang secara serius maksud dan pengisian mengenai satu Malaysia.Memetik kata-kata YAB Dato Seri Najib Tun Razak dalam akhbar harian Utusan Borneo bahawa “1Malaysia bukanlah konsep atau formula baru dan matlamat akhirnya adalah perpaduan Nasional. Dalam erti kata lain 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia.”

Dalam kalangan pertubuhan Belia di Malaysia, pujian harus dipanjangkan kepada Majlis Belia Sabah kerana bertindak proaktif, mengambil inisiatif untuk membincang dalam ruang lingkup yang formal dan akademik. Belia adalah aset sesebuah negara. Menurut takrif Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, belia merujuk kepada individu yang berumur antara 15 hingga 40 tahun. Manakala Pertubuhan Bangsa – Bangsa Bersatu (PBB) mentakrifkan belia sebagai mereka yang berumur antara 15 hingga 25 tahun. Commonwealth Youth Secretariate melaporkan, umur belia di sebahagian negara-negara anggotanya adalah seperti berikut, iaitu Bangladesh (15 hingga 30 tahun), Brunei Darussalam (15 hingga 35 tahun), India (15 hingga 34 tahun), Hong Kong (10 hingga 24 tahun), Pakistan (18 hingga 30 tahun), Singapura (15 hingga 30 tahun) dan Sri Langka (15 hingga 29 tahun). Manakala golongan belia di dalam negara ini yang berumur 15-24 tahun telah meningkat sebanyak 1.6 peratus daripada 4.03 juta pada tahun 1995 kepada 4.37 juta pada tahun 2000. Manakala dalam tempoh Rancangan Malaysia ke Sembilan (2006-2010) golongan belia dijangka meningkat pada purata 1.1 peratus setahun, daripada 11.1 juta dalam 2005 kepada 11.65 juta dalam 2010. Manakala dari 26.03 juta orang penduduk negara ini pada tahun 2005, individu yang berumur kurang dari 15 tahun (31.3%); diantara 15 – 39 tahun (41.5 % ) dan lebih 39 tahun (27.2%). Pola ini menunjukkan bahawa belia merupakan golongan “arkitek” dan “tulang belakang” kepada pencorakkan negara Malaysia secara keseluruhan (Abd.Manap,2006). Justeru itu seminar ini bakal menjadi asas dan rujukan mengenai maudhu ini.Memperkasa belia sentiasa relevan sepanjang zaman termasuk di Sabah yang terdiri daripada pelbagai suku kaum. Idea ini perlu dibincangkan secara serius agar mampu bukan sahaja menjadi panduan kepada pemimpin dan pembuat dasar sahaja tetapi juga menjadi inspirasi kepada semua peringkat lapisan masyarakat.

MEMPERKASA BELIA SABAH : LATAR GEOGRAFIS DAN HISTORIS

Dari segi geografi, Sabah dan Borneo umumnya adalah sebahagian dari rantau Melayu yang terdiri dari ribuan pulau dengan penduduknya terdiri dari pelbagai suku kaum yang menuturkan dialek bahasa yang berbeza-beza dan mengamalkan budaya suku kaum yang berlainan. Islam telah berkembang sekitar abad ke 13-16 M (1200-1700) yang meratai seluruh Dunia Melayu (Abdul Manap,2008). Kerajaan Marudu (1830an) turut dilaporkan oleh Bazley (2009) adalah contoh salah sebuah kerajaan autonomi di Sabah pada ketika itu.

Menurut Siddiq Fadhil(2002), wilayah-wilayah ini, sejak sekian lama, telah menikmati interaksi harmoni dan jalinan ukuwwah persaudaraan dan interaksi budaya sebagaimana interaksi kerajaan-kerajaan kesultanan Islam Brunei (abad 12), kesultanan Kutai Kartanegara Martadipura (Martapura) di Kalimantan (Abad 13), dan kerajaan kesultanan Sulu (Abad 15). Pengalaman sejarah juga membuktikan bahawa rantau ini telah mengalami proses integrasi dan asosiasi yang mesra sejak sekian lama. Dari perspektif Sejarah dan Peradaban Islam menjelaskan bahawa kepulauan Melayu terpapar sebagai suatu kesatuan daerah budaya Islam yang ditandai ciri-ciri keunikan tersendiri seperti kesamaan rumpun bangsa, kesatuan bahasa dan keseragaman budaya yang terhasil dari proses transformatif sepanjang abad-abad 13-16M.


MEMPERKASA BELIA SABAH : ISU DAN STRATEGI
Dalam usaha untuk memperkasa belia Sabah, semua pihak perlu memahami dengan baik isu-isu yang berbangkit. Memahami reality belia juga merupakan satu keperluan (Abdul Manap,200).Seterusnya usaha melakar strategi yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang perlu dilakukan. Berikut adalah beberapa isu dan strategi pelaksanaan yang perlu dipertimbangkan. Iaitu :-
1.
Semua pihak perlu menghayati nilai-nilai murni dan baik dalam agama masing-masing agar dapat meningkatkan semangat perpaduan, keharmonian dan muhibbah di dalam masyarakat kita. Agama sepatutnya dilihat dalam konteks menyelesaikan masalah dan bukan penyebab masalah. Terlalu banyak gejala sosial yang berlaku di dalam masyarakat yang perlu ditangani dengan kaedah beragama dan memerlukan sumbangan proaktif dari semua pihak. Kita tidak mahu melihat generasi pelapis kita hancur akhlak dan moralnya serta kehilangan jatidiri sebagai bangsa Malaysia.(Siaran Media ABIM, 22/10.08)

2.Semua pihak perlu mengikhtiraf Belia sebagai generasi perubah kepada kebaikkan. Generasi perubah perlu mempunyai kemampuan berfikir yang berasaskan budaya ilmu. Iaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari pertimbangan ilmu yang benar, boleh memilih yang hak dari yang batil, mempunyai daya saring dan daya tapis yang utuh serta jatidiri islami yang tulen. Terdapat tiga dimensi cabaran perubahan pola pemikiran belia iaitu meliputi cabaran dimensi falsafah, siyasah dan agama. Cabaran dari dimensi falsafah ditandai oleh cabaran pasca moden yang dicirikan oleh penolakan akal sebagai sumber kebenaran, penolakan terhadap perkara-perkara yang tetap dan mutlak, menganggap agama sudah tidak relevan serta memuja gaya hidup hedonism yang berterusan dan berlebihan. Cabaran dari dimensi Siyasah pula didasarkan sejauh mana perubahan pemikiran ke arah kebaikkan dapat dipertahankan. Antara kebimbingan mutaakhir ini ialah golongan belia yang tidak memahami sejarah agama dan bangsa. Kegagalan memahami sejarah agama dan bangsa membawa natijah kepada kelahiran masyarakat yang keliru, seterusnya menyumbang kepada pembentukkan pemimpin palsu dalam pelbagai bidang. Cabaran dari dimensi agama pula ialah timbulnya ekstremisme agama seperti liberalisme agama iaitu gerakan merungkaikan asas-asas agama, literalisme agama iaitu faham sempit dalam berfikir.

3.
Menitipkan adab dan hikmah dalam kalangan Belia. Antara masalah utama dalam kalangan masyarakat sejagat ialah kehilangan adab dan hikmah. Adab adalah pengenalan dan pengikhtirafan kedudukan sesuatu perkara dengan betul. Manakala hikmah ialah memahami hal tersurat dan tersirat kedudukan sesuatu perkara dengan betul. Justeru itu memperkasa belia ini perlu melalui proses ta’dib iaitu pembinaan insan sebenar berteraskan ilmu yang benar sebagai prasyarat membentuk masyarakat yang baik. Semua ini terangkum dalam memperkukuhkan asas-asas pendidikan yang benar dalam masyarakat.

4.

Usaha memperkasa belia perlu berteraskan pembinaan dan penghayatan budaya ilmu, pemerolehan kemahiran dan pemupukan nilai-nilai yang utuh, menyeluruh dan bersepadu. (Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)


5.


Pemerkasaan belia perlu berteraskan jati diri Bangsa Malaysia yang berpegang kuat kepada dasar-dasar akhlak utama iaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keberanian, keadilan serta memahami, menghayati dan mengamalkan Rukun Negara. (Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)
6.

Usaha memperkasa belia hendaklah merentasi kelompok agama, bangsa dan budaya serta berupaya menyantuni semua kategori belia sama ada yang masih menuntut atau tidak menuntut, yang sudah bekerja atau belum, belia kurang upaya atau normal, dan yang sihat atau yang bermasalah. (Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)


7.

Pemerkasaan belia perlu disertai dengan integrasi dan komitmen semua pihak, iaitu individu, keluarga, masyarakat, institusi, pihak pemerintah peringkat negeri mahupun di peringkat nasional untuk menyediakan sistem, iklim dan budaya yang kondusif dan konstruktif.(Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)


8.

Usaha pemerkasaan belia perlu memperkukuhkan asas-asas positif di peringkat individu, keluarga, masyarakat, institusi dan pemerintah. Usaha pemerkasaan belia juga perlu menyokong langkah-langkah preventif dan proaktif yang sedang dan telah dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan seperti mempromosikan gaya hidup sihat, kempen belia anti dadah dan kempen menghayati kemerdekaan Negara. Pada masa yang sama dan menolak sebarang elemen dekonstruktif seperti program hiburan yang keterlaluan, gaya hidup materialistic, hedonistic dan bertentangan dengan prinsip–prinisp nilai murni.(Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)

9.
Menyokong langkah Kerajaan Negeri dan Kerajaan Pusat untuk membanteras gejala sosial dan kebejatan moral. Mengiktiraf sumbangan pihak-pihak berkuasa dalam membenteras masalah dadah.(Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)

10.

Menyokong usaha pembangunan di negeri Sabah, Malaysia dan serantau dengan melibatkan golongan belia secara aktif.(Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)

11.

Penanda-aras (Benchmarking) kedudukan belia di Malaysia. Setiap persatuan mesti ada penanda aras.(Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)

12.

Peranan out-going generation untuk menjadi contoh kepada generasi baru. .(Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)


13.

Ciri-ciri kepimpinan Rasulullah s.a.w dalam konteks semangat jihad, pengurusan dan kepimpinan adalah yang terbaik perlu dicontohi dan dijadikan kurikulum dalam pendidikan generasi muda umat Islam. (Deklarasi kundasang 2009, Sempena kursus Kepimpinan Organisasi ABIM Jan 2009)

14.

Meningkatkan usaha mendidik dan mengukuhkan jati diri generasi muda agar tahan dan mampu menghadapi cabaran semasa. (Deklarasi kundasang 2009)

15.

Dalam konteks kedudukan di rantau BIMP-EAGA, kerajaan perlu membantu belia di Sabah dalam meningkatkan jaringan interaksi dan hubungan dengan masyarakat serantau melalui program pembangunan belia,wanita, kerjasama perdagangan dan pendidikan.(Resolusi Seminar Serantau BIMP-EAGA, 2008)

16.

Meneruskan gesaan kepada pihak kerajaan untuk memasukkan komponen memperingati tokoh dalam setiap kali sambutan bulan kemerdekaan sama ada pada peringkat kebangsaan, negeri mahu pun pada peringkat daerah.(Resolusi Seminar Memperingati Tokoh III, 2007)

17.

Menyeru seluruh masyarakat Islam agar memberi perhatian penting kepada institusi keluarga masing-masing dengan menjadikan tokoh-tokoh terdahulu sebagai “role-model” secara kolektif dan komprehensif serta berpaksikan aqidah yang benar agar generasi baru dapat dibangunkan dan mengelakkan daripada hanyut dengan cabaran semasa terutamanya krisis kerapuhan aqidah dan murtad. .(Resolusi Seminar Memperingati Tokoh III, 2007)

18.
Mengangkat martabat tokoh-tokoh pejuang serta mengetengahkannya ke dalam kesedaran masyarakat umum melalui pendokumentasian yang mudah diperolehi oleh segenap lapisan masyarakat. .(Resolusi Seminar Memperingati Tokoh III, 2007)

19.

Memperakukan bahawa memperkasa persatuan belia merupakan satu isu penting yang perlu ditangani secara objektif dan komprehensif serta berorientasikan pendekatan praktikal agar dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Semua pihak perlu fokus kepada isu sebenar dan bukannya untuk kepentingan peribadi pihak tertentu.(Resolusi Persidangan Meja Bulat Menangani Masalah Kelesuan Persatuan Belia di Negeri Sabah, 2007)


20.

Memperakukan bahawa memperkasa persatuan belia merupakan satu isu penting yang perlu ditangani secara objektif dan komprehensif serta berorientasikan pendekatan praktikal agar dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Semua pihak perlu fokus kepada isu sebenar dan bukannya untuk kepentingan peribadi pihak tertentu.(Resolusi Persidangan Meja Bulat Menangani Masalah Kelesuan Persatuan Belia di Negeri Sabah, 2007)

21.

Mencadangkan agar pihak Kementerian Belia dan Sukan Persekutuan dan negeri menjadikan persatuan belia sebagai rakan kongsi dalam menjayakan aktiviti yang melibatkan belia.(Resolusi Persidangan Meja Bulat Menangani Masalah Kelesuan Persatuan Belia di Negeri Sabah, 2007)

22.

Menggesa agar semua pihak menerima hakikat bahawa kaedah pemerkasaan persatuan belia adalah bermula dengan membetulkan perspektif, worldview (pandangan alam) dan tasawwur tentang peri pentingnya hak dan tanggungjawab dalam berpersatuan atau berorganisasi.(Resolusi Persidangan Meja Bulat Menangani Masalah Kelesuan Persatuan Belia di Negeri Sabah, 2007)

23.

Menggesa agar Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2006 dan Dasar Pembangunan Belia Negara perlu mengiktiraf, agenda pembinaan masyarakat yang bahagia, yang dibina oleh sistem pendidikan yang berkesan, bersepadu dan seimbang untuk melahirkan insan baik dan warganegara yang baik. Pada masa yang sama dasar-dasar berkenaan perlu membangunkan prasarana yang dapat menzahirkan jiwa dan mental merdeka serta sedar tentang martabat dan maruah individu.(Resolusi Persidangan Meja Bulat Menangani Masalah Kelesuan Persatuan Belia di Negeri Sabah, 2007)

24.

Menggesa agar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta di negeri Sabah mengwujudkan perkongsian bijak (smart partnership) bersama Majlis Belia Sabah (MBS) dan pertubuhan belia yang lain dalam usaha memperkasa belia.(Resolusi Persidangan Meja Bulat Menangani Masalah Kelesuan Persatuan Belia di Negeri Sabah, 2007).

25.

Memohon agar Jabatan Pelajaran Sabah mendedahkan sejarah tokoh tempatan dan perkembangan Islam di Sabah seawal yang mungkin dalam pendidikan Islam.(Resolusi Seminar Pemikiran Islam, Sejarah Perkembangan Islam dalam kalangan Masyarakat Dusun di Sabah kajian kes Daerah Ranau, 1hb April 2007).


26.

Mempersepakati bahawa kerjasama generasi dahulu (out going generation) dengan generasi baru penting untuk membangun modal insan generasi baru/belia seperti kecemerlangan akademik,akhlak mulia,yang akan mewarisi kepimpinan masa depan masyarakat. (Resolusi Seminar Pemikiran Islam, Sejarah Perkembangan Islam dalam kalangan Masyarakat Dusun di Sabah kajian kes Daerah Ranau, 1hb April 2007

27.

Mengakui hakikat bahawa Islam sebagai teras pembentukan budaya dan memperkasa jatidiri penduduk kepulauan Melayu. Kedatangan Islam ke Alam Kepulauan Melayu telah merubah dan mengangkat martabat penduduk rumpun Melayu ke satu tamadun berpaksikan Tawhid dan berwawasan pandangan sejagat.(Resolusi Seminar Pengaruh Islam Dalam Budaya Suku Kaum di Sabah, 13/5/1993)


28.

Semua pihak perlu menghayati kenyataan peranan Islam dalam membentuk budaya baru yang menjadi asas pembangunan modenisasi masyarakat Sabah.(Resolusi Seminar Pengaruh Islam Dalam Budaya Suku Kaum di Sabah, 13/5/1993)

29.

Semua IPT perlu mewajibkan kursus Tasawwur Islam (pandangan alam Islam) kepada semua penuntut yang beragama Islam agar mereka mempunyai ilmu yang benar mengenai Islam dan akhlak Islamiah.(Memorandum CONCERN mengenai Isu Murtad dalam kalangan remaja muslim di IPT,2008)


30.

Semua IPT perlu menggalakkan penubuhan kumpulan-kumpulan kecil halaqah ilmu, usrah atau study circle dan wajib disertai oleh semua pelajar muslim. Melalui perkumpulan sebegini, unit-unit ini dapat memantau kebajikan dan keadaan ahlinya.(Memorandum CONCERN mengenai Isu Murtad dalam kalangan remaja muslim di IPT,2008)

31.

Semua IPT perlu dengan tegas menghentikan aktiviti-aktiviti yang bersifat hiburan semata-mata tanpa mesej ilmiah di IPT masing-masing.(Memorandum CONCERN mengenai Isu Murtad dalam kalangan remaja muslim di IPT,2008)

32.

Semua IPT perlu menyuburkan aktiviti bersifat ilmiah dan membina akal-budi insan. (Memorandum CONCERN mengenai Isu Murtad dalam kalangan remaja muslim di IPT,2008)

33.

Mengikhtiraf bahawa pemerkasaan belia perlu memberi perhatian serius pembinaan pandangan hidup yang jelas dan mempunyai jati diri yang mampu berhadapan dengan cabaran dan perubahan semasa.(Resolusi Seminar Serantau Belia BIMP-EAGA,2-3hb Ogos 2008, Dewan Kuliah Pusat UMS)


34.

Menyeru belia Islam serantau untuk menanamkan semangat kesukarelaan, meningkatkan kefahaman terhadap sejarah dan sumbangan tokoh Islam serantau melalui pengkajian dan diskusi yang berterusan.(Resolusi Seminar Serantau Belia BIMP-EAGA,2-3hb Ogos 2008, Dewan Kuliah Pusat UMS)

35.
Usaha memperkasa belia perlu berteraskan pembinaan dan penghayatan budaya ilmu, pemerolehan kemahiran dan pemupukan nilai-nilai yang utuh, menyeluruh dan bersepadu. (Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)
36.

Pemerkasaan belia perlu berteraskan jati diri Bangsa Malaysia yang berpegang kuat kepada dasar-dasar akhlak utama iaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keberanian, keadilan serta memahami, menghayati dan mengamalkan Rukun Negara. (Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)
37.
Usaha memperkasa belia hendaklah merentasi kelompok agama, bangsa dan budaya serta berupaya menyantuni semua kategori belia sama ada yang masih menuntut atau tidak menuntut, yang sudah bekerja atau belum, belia kurang upaya atau normal, dan yang sihat atau yang bermasalah. (Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)
38.
Pemerkasaan belia perlu disertai dengan integrasi dan komitmen semua pihak, iaitu individu, keluarga, masyarakat, institusi, pihak pemerintah peringkat negeri mahupun di peringkat nasional untuk menyediakan sistem, iklim dan budaya yang kondusif dan konstruktif.(Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)
39.
Usaha pemerkasaan belia perlu memperkukuhkan asas-asas positif di peringkat individu, keluarga, masyarakat, institusi dan pemerintah. Usaha pemerkasaan belia juga perlu menyokong langkah-langkah preventif dan proaktif yang sedang dan telah dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan seperti mempromosikan gaya hidup sihat, kempen belia anti dadah dan kempen menghayati kemerdekaan Negara. Pada masa yang sama dan menolak sebarang elemen dekonstruktif seperti program hiburan yang keterlaluan, gaya hidup materialistic, hedonistic dan bertentangan dengan prinsip – prinisp nilai murni.(Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)
40.
Menyokong usaha pembangunan di negeri Sabah, Malaysia dan serantau dengan melibatkan penyertaan golongan belia secara aktif.(Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah)

PENUTUP
Memperkasa belia Sabah adalah suatu agenda penting kerana ia bukan setakat isu belia terpencil tetapi turut menentukan rentak sosio-ekonomi, politik dan tamadun akan datang.

BIBLIOGRAFI

Abdul Manap Mahmud,2006.Menelusuri Kelesuan Pertubuhan Belia. Makalah ini telah dibentangkan di dalam Persidangan Meja Bulat menangani Isu Kelesuan Pertubuhan Belia, Hotel Palace, Kota Kinabalu

Abdul Manap Mahmud,2008.Dakwah dan Pembangunan Rantau BIMP-EAGA, Rencana dalam Utusan Borneo, 2hb Oktober.

Abdul Manap Mahmud,2009.1Malaysia dan Realiti Belia. Makalah di dalam Akhbar harian Utusan Borneo.23hb Jun.


Baszley Bee B.Basrah Bee,Muhamad Shaukhi Md.Radzi & Md.Saffie Abdul Rahim.2009.Kerajaan Marudu di bawah Pemerintahan Kesyarifan.Makalah ini telah dibentangkan di Seminar Memperingati Tokoh perjuangan Dalam Mempertahankan Akidah Ummat di Teluk Marudu, Sempena Hari Penerangan dan Muktamar ABIM Daerah Kota Marudu, 23 Mei

Bernama dipetik oleh Utusan Borneo,Najib perjelas gagasan 1 Malaysia,halaman 10. 10 Jun 2009

Deklarasi Seminar Memperkasa Belia anjuran ABIM Sabah bersempena Majlis Muktamar Sanawi ABIM Sabah kali ke 23 sesi 2005/2006, 30 Julai 2005, di Dewan Sri Sabah, Kompleks Haji Sabah


Wan Mohd Nor Wan Daud (2001).Pembangunan di Malaysia : Ke arah satu kefahaman baru yang lebih sempurna.ISTAC,Kuala Lumpur

Siddiq Fadhil,2002,Islam Teras Budaya di Kepulauan Melayu. Di dalam Muddin Beting, Abdul Manap Mahmud, Ahmad Suman & Amin Senin. 2002.Dakwah dalam Pembangunan Negeri Sabah.

Sunday, June 21, 2009

Usrah Gabungan ABIM-WADAH-SISMA

20hb Jun 2009
Ikhtibar dari Turki & Kebangkitan Generasi Al-Fatih
Alhamdulilah Usrah Gabungan berkenaan telah menghimpunkan hampir 100 orang ahli ABIM-WADAH-SISMA.Hj Sainuri memulakan pertemuan itu dengan membentangkan konsep Amal Jariah yang perlu disediakan oleh setiap diri-diri mukmin sebelum bertemu dengan Allah swt. Kerana itu satu-satunya bekal yang kekal untuk melayakkan kita mendapat redha Allah swt. Beliau turut menghuraikan hadith nabi berkaitan 3 amalan anak adam (sama seperti yang dipesan oleh Tuan Hj Anuar Salleh, dalam pertemuan berasingan beberapa hari lalu). Diikuti dengan pembentangan Sdr. Mustapha Sakmud (Kebangkitan generasi Muhammad Al-Fatih) dan Sdr.Hassanuddin Guliling (Institusi wakaf pengalaman Hayrat Foundation Turkey). Kesimpulan terbaik yang boleh dibuat ialah umat Islam perlu peka kepada nasib masa depan di dunia yang sangat kompleks ini. Malahan nasib individu di alam akhirat jua. Kebangkitan generasi muda Islam yang baik tidak akan berlaku dengan sendiri tetapi perlu momentum yang tersusun (surah as-saff:2). Fokus dan perancangan satu posisi yang perlu dibuat dan dipantau. Gerakan "Institutional" perlu dikemaskini.

Thursday, June 18, 2009

Kukuhkan Ukuwwah melalui program - Hj Anuar Hashim

17hb Jun 2009

Pertemuan lebih dua jam Exco ABIM Sabah dengan Tuan Haji Muhammad Nor Anuar Hashim, Presiden Global Peace Mission di KK, malam tadi amat bermakna. Beliau melihat ABIM perlu memperkukuh hubungan dan ukuwwah sesama ahli dalam bentuk program-program. Antaranya beliau mencadangkan koperasi perlu diaktifkan untuk memajukan ekonomi ahli, tabung khairat, kalangan anak-anak ahli perlu dibina jalinan persahabatan yang baik. Kaderisasi perlu berjalan dengan kemas kini. Lima budaya ABIM perlu disuburkan dalam jiwa masing-masing kerana ini juga tonggak kekuatan sebagai individu muslim yang baik. Beliau turut menyeru agar ABIM terus prihatin dengan masalah semasa yang menyelubungi isu-isu masyarakat Islam. Hubungan dalam keluarga dan pendidikan anak-anak perlu diberi keutamaan. Akhirnya beliau memberi nasihat agar perancangan strategik menghadapi Dunia Akhirat perlu dilakukan sebagaimana hadith baginda RasuluLlah saw yang bermaksud "Apabila mati anak Adam maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, iaitu Ilmu yang diajarkannya, Sedekah Jariah yang telah dikeluarkannya dan Anak Soleh yang mendoakannya"

Tuesday, May 12, 2009

Jatidiri Mukminin

Usrah malam tadi bermula dengan sama-sama membaca Ayat 203-206 surah Al-A'raf yang bermaksud:
(203)Dan apabila tidak engkau bawakan kepada mereka satu ayat mereka berkata mengapa tidak engkau pilihkan dia?" Katakanlah: Yang aku turuti hanyalah apa yang diwahyukan kepadaku dari tuhanku. Ini adalah beberapa pandangan dari Tuhan kamu, dan petunjuk dan rahmat untuk kaum yang beriman.(204) Dan apabila dibaca orang Al-Qur'an, maka dengarkanlah dia dan berdiam dirilah. Moga-moga kamu mendapat rahmat. (205) Dan Sebutlah Tuhan engkau di dalam hatimu dengan merendah diri dan takut dan tidak dengan kata-kata yang keras, pada pagi hari dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. (206) Sesungguhnya mereka yang di sisi Tuhan engkau, tidaklah mereka menyombong daripada ibadat kepadaNya dan merekapun mengucapkan puji-pujian atasNya dan kepadaNya mereka sujud.
Buya Hamka melalui Tafsirnya Al-Azhar (Juz-9) menjelaskan bahawa Al-Qur'an itu sarat dengan petunjuk (huda) dan rahmat (kasih sayang) bagi kaum Muslimin. Kegagalan kaum Muslimin mengambil manfaat ini menyebabkan mereka tertutup dari petunjuk dan kasih sayang Allah swt. Salah satu kaedah untuk menjelmakan petunjuk Al-Qur'an ini ialah melalui mendengar dan memahami dengan bersungguh-sungguh ayat yang dibacakan. Kaum Muslimin perlu menyediakan diri untuk mendengar dan memahami ayat-ayat tersebut. Ini salah satu kekuatan tradisi usrah ABIM, iaitu perbincangan ayat-ayat Allah swt ini sukatan wajib dalam tarbiyah mingguan. Satu lagi pengajaran penting dari ayat-ayat yang dibincangkan ialah kaum Muslimin perlu menyuburkan fikir & zikir tentang Allah dalam sanubari masing-masing. Kerana ini sajalah kaedah untuk mengekalkan "direct-contact" dengan Allah swt. Kegagalan menjaga "direct-contact" ini menjadikan "gangguan gelombang" dalam diri yang disebut sebagai kelompok Ghafilin (orang lalai).
Kupasan Kitab Prof.Dr.Syed Naquib Al-Attas- Risalah untuk Kaum Muslimin, diteruskan dengan membincang jurang Generasi (Generation gap) yang berlaku dalam Masyarakat Barat. Ia timbul kerana Faham pembangunan, perubahan dan kemajuan yang difahamkan oleh tradisi kebudayaan Barat ialah sesuatu yang "uncertainty" atau tiada kepastian, sentiasa berubah dan berasaskan gerak nafsu insani. Justeru itu golongan belia di Barat dilambangkan sebagai modal usia yang mampu melakukan segala-gala. buat apa saja, bebas nilai, berfikir dan mencuba. Tiada erti salah. Manakala golongan dewasa, adalah kelompok yang perlu mengumpul segala kekayaan, mengecapi segala kemewahan dan menguasai segala sumber. Golongan dewasa perlu merebut segala peluang serta mencipta segala peluang. Bottom-line mereka adalah kepuasaan duniawi semata. Mereka tidak mempunyai autoriti untuk memberi nasihat golongan muda remaja kerana faham perubahan dan kemajuan di Barat membatasinya. Golongan Tua pula adalah makhluk yang dilupakan, beban kepada masyarakat.
Berlainan dengan kaum Muslimin, golongan muda-belia, dewasa dan tua terjalin dalam keharmonian dan kesantunan. Faham pembangunan, kemajuan dan perubahan dalam ajaran Islam adalah jelas iaitu melahirkan Insan baik (Insan Kamil) yang mendekatkan diri kepada Allah swt melalui tahap kesadaran yang tinggi (taqwa). Tiada kecelaruan dari segi tujuan akhir kehidupan. Kaum Muslimin tahu asal mula kejadian dan jelas akhinya. Natijahnya Institusi keluarga dalam Islam akan utuh, adab terbina dalam masyarakat, dan matlamat bernegara yang kukuh.

Tuesday, April 28, 2009

Arkitek pemusnahan

Usrah malam tadi membincangkan Tafsir Al-Azhar ayat 200-203 surah al-a'raf. Prof Hamka membicarakan pengaruh syaitan dalam menyesatkan manusia dan sebagai musuh manusia sepanjang zaman. Syaitan merupakan makhluk Allah swt yang dibekalkan dengan kecanggihan kaedah dan kemahiran untuk memaksa manusia mengikut kehendaknya. Semakin dekat manusia dengan Allah swt. semakin jauh syaitan. Tetapi semakin jauh kita dengan Allah swt. semakin dekat syaitan dengan kita. Manusia perlu sentiasa melakukan muhassabah diri, dalam erti mencari kesalahan dan membetulkan niat dan tindakan agar sentiasa dalam keadaan sedar dan pada masa yang sama sentiasa berdoa dan memohon perlindungan daripada Allah swt untuk mendepani arkitek pemusnahan ini.

Tuesday, April 21, 2009

Faham Kebudayaan & kedudukan agama

Insan mahkluk terbaik yang ditampilkan dalam alam ini telah dibekalkan akliah dan diri yang berdayacipta untuk mentadbir alam. Mereka membina kebudayaan dan peradaban. Menurut Prof.Dr Syed Naquib Al-Attas, "kebudayaan itu adalah jumlah segala hasil dayacipta insan serta cara-cara menyesuaikan dirinya dengan keadaan dan kehidupannya. Kebudayaan terbahagi kepada dua bahagian yang nyata: yang bersifat benda dan yang tiada bersifat benda. Contohnya sebuah buku atau lukisan, pahatan dan ukiran itu bersifat benda tetapi fikiran dan perasaan yang terkandung dalam buku itu dan yang terbayang pada lukisan dan ukiran itu tiada bersifat benda dan menjadi dasar kepada semuanya. Bahagian kebudayaan yang tiada bersifat benda ini berpandukan faham akhlak dan budipekerti yang semuanya berpunca kepada ajaran-ajaran agama.Ajaran yang mengasuh dan mendidik insan supaya berkelakuan baik serta menyempurnakan budipekertinya terletak dalam bidang akhlak, dan akhlak itu adalah hasil agama.

Tuesday, April 14, 2009

Tauhid Membesarkan Jiwa - Al-A'raaf 193-199

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Juzu 9 memulakan tafsir ayat berkenaan dengan menyatakan "merobah dan membetulkan pegangan & fikiran pendokong syirik adalah antara perjuangan yang tidak berputusan sejak zaman berzaman sejarah manusia". Syirik adalah perbuatan menyembah selain Allah swt. Mempercayai ada kuasa lain sebanding Allah swt. Memperakui Allah swt mempunyai anak dan sebagainya. Sedangkan intisari ajaran Islam adalah untuk memerdekakan manusia dari perbuatan syirik. Islam datang untuk memimpin umat manusia mengenal setulusnya dan mengabdikan diri hanya kepada Allah swt. Islam adalah teras kepada kehidupan muslim. Islam adalah panduan tatacara bersosial dan berinteraksi dengan alam.